• فارسی
  • English
  • Arabic
  • French

ما براي شما بهترين پروژه ها را در تركيه پيشنهاد ميكنيم.

بهترين قيمت با بهترين كيفيت زندگى همرا با آسودگى براى شما و خانواده شما

بهترین پیشنهادات ما را در استانبول دریافت کنید

₺1,302,000₺2,062,000

پنوراما ایفلری 1+3

Güngören Caddesi, Bağcılar Merkez Mahallesi, Güngören, Istanbul, Marmara Region, 34164, Turkey
₺1,302,000₺2,062,000
 • 3اطاق ها
 • 2حمام ها
 • 195الی 155 متر مربع
₺915,000₺1,333,000

پنوراما ایفلری 1+2

Güngören Caddesi, Bağcılar Merkez Mahallesi, Güngören, Istanbul, Marmara Region, 34164, Turkey
₺915,000₺1,333,000
 • 2اطاق ها
 • 2حمام ها
 • 120Meter
₺655,733₺1,504,834

دیا بیلا با منظره بحر 1+2

Ekinoba Mahallesi, Büyükçekmece, Istanbul, Marmara Region, 34535, Turkey
₺655,733₺1,504,834
 • 2+1اطاق ها
 • 2حمام ها
 • 93الی 190 متر مربع
₺2,382,358₺2,425,385

دیا بیلا با منظره بحر 2+2

Ekinoba Mahallesi, Büyükçekmece, Istanbul, Marmara Region, 34535, Turkey
₺2,382,358₺2,425,385
 • 2+2اطاق ها
 • 2حمام ها
 • 254الی271 متر مربع
₺1,000,000₺1,911,045

دیا بیلا با منظره بحر 1+3

Ekinoba Mahallesi, Büyükçekmece, Istanbul, Marmara Region, 34535, Turkey
₺1,000,000₺1,911,045
 • 3+1اطاق ها
 • 2حمام ها
 • 143الی 234 مترمربع

پرايم استانبول 1+2

Bahçelievler Mahallesi, Bahçelievler, Istanbul, Marmara Region, 34180, Turkey
₺1,264,000
 • 1اطاق
 • 1حمام
 • 80الی 71 متر مربع

آنها در باره ما چی گفته اند