• فارسی
  • English
  • Arabic
  • French
  • Turkish
  • German
  • Chinese (Simplified)
  • Russian
  • Italian
  • Spanish

اقامت از طریق خرید ملک در ترکیه

اقامت از طریق خرید ملک در ترکیه

مدارک لازم برای درخواست اقامت:

 • فروم وقت ملاقات
 • بیمه صحی
 • چهار قطعه عکس
 • قباله خانه
 • بیمه خانه

مدت اقامت از طریق ملک یک ساله میباشد و بعد از یک سال تمدید به اقامت دوساله میشود. صاحب خانه حق درخواست برای تابعیت ترکیه را ندارد.

پست های مرتبط

اقامت فامیلی در ترکیه

اشخاص واجد شرایط عبارت از اشخاص هستند که دارای اقامت...

Continue reading

اقامت تحصیلی در ترکیه

مدارک لازم برای درخواست اقامت تحصیلی: فورم وقت...

Continue reading

اقامت سیاحتی در ترکیه

مدارک لازم برای درخواست اقامت: پاسپورت ویزه...

Continue reading