• فارسی
  • English
  • Arabic
  • French
  • Turkish
  • German
  • Chinese (Simplified)
  • Russian
  • Italian
  • Spanish

اقامت فامیلی در ترکیه

اقامت فامیلی در ترکیه

اشخاص واجد شرایط عبارت از اشخاص هستند که دارای اقامت کوتاه مدت ترکیه اند و خواهان گرفتن اقامت فامیل با همسر و اطفال زیر سن ۱۸ شان هستند و‌ یا هم این که با یک شهروند ترک ازدواج کرده باشند.

مدارک لازم قرار ذیل اند :

 • فورم ملاقات
 • قرارداد اجاره/ کرایه تصدیق از نوتر
 • کاپی از بیمه شخص
 • ورق عدم مسئولیت از کشور شما با تایید شده وزارت خارجه و قونسلی کشور شما در ترکیه و همچنان از مقام ولایت
 • بیمه صحی
 • چهار قطعه عکس

شخص پیشتیبان فامیل( پدر/مادر/همسر که به اسمش قباله ملک دارد) باید در روز ملاقات حاضر باشد.

مدت اقامت:

مدت گرفتن اقامه فامیلی ترکیه ۳ سال می باشد در صورت که با ترک اذدواج کنید.در صورت كه شما براى ٣ سال اقامت فامیلی داشته باشيد، در آن مدت زمان شما اجازه كار را نيز ميداشته باشيد

فواید اقامت فامیلی:

شخصى كه با شهروند ترك ازدواج ميكند، آن شخص ميتواند بعد از ٣ سال براى تابعيت دائمی تركيه درخواست كند.
اقامت شما به مانند اقامت توريستى رد نخواهد شد.

 

پست های مرتبط

اقامت تحصیلی در ترکیه

مدارک لازم برای درخواست اقامت تحصیلی: فورم وقت...

Continue reading

اقامت از طریق خرید ملک در ترکیه

مدارک لازم برای درخواست اقامت: فروم وقت ملاقات...

Continue reading

اقامت سیاحتی در ترکیه

مدارک لازم برای درخواست اقامت: پاسپورت ویزه...

Continue reading