• فارسی
  • English
  • Arabic
  • French
  • Turkish
  • German
  • Chinese (Simplified)
  • Russian
  • Italian
  • Spanish

با ما به تماس شوید

ما از مشتریان خود استقبال می کنیم ، بنابراین در ساعات کاری به ما مراجعه کنید.

Beylikdüzü / Istanbul, Yakuplu, Hürriyet Blv Skyport Rzd. No:1 D:210

ساعات کاری:

دوشنبه الی جمعه: 10:00  – 7:00
شنبه: 10:00  – 4:00

یکشنبه: تعطیل