fbpx
  • فارسی
    • English
    • Arabic
    • French
اقامت فامیلی در ترکیه

اقامت فامیلی در ترکیه

اشخاص واجد شرایط عبارت از اشخاص هستند که دارای اقامت کوتاه مدت ترکیه اند و خواهان گرفتن اقامت فامیل با همسر و اطفال زیر سن ۱۸ شان هستند و‌ یا هم این که با یک شهروند ترک ازدواج کرده باشند. مدارک لازم قرار ذیل اند : فورم ملاقات قرارداد اجاره/ کرایه تصدیق از نوتر کاپی […]

اقامت تحصیلی در ترکیه

اقامت تحصیلی در ترکیه

مدارک لازم برای درخواست اقامت تحصیلی: فورم وقت ملاقات بیمه صحی قرارداد با تصدیق نوتر ترجمه و تصدیق پاسپورت چهار قطعه عکس سند قبولی دانشگاه مدت اقامت تحصیلی مربوط به مدت ادامه تحصیل میشود.

اقامت از طریق خرید ملک در ترکیه

اقامت از طریق خرید ملک در ترکیه

مدارک لازم برای درخواست اقامت: فروم وقت ملاقات بیمه صحی چهار قطعه عکس قباله خانه بیمه خانه مدت اقامت از طریق ملک یک ساله میباشد و بعد از یک سال تمدید به اقامت دوساله میشود. صاحب خانه حق درخواست برای تابعیت ترکیه را ندارد.

اقامت سیاحتی در ترکیه

اقامت سیاحتی در ترکیه

مدارک لازم برای درخواست اقامت: پاسپورت ویزه سیاحتی چهارقطعه عکس قباله و یا قرارداد کرایی خانه(درصورتیکه داشته باشید) تصدیق شناسنامه برای فرزندان زیر سن 18 سال مدارک فوق لذکراز طرف شما تسلیم داده میشود و توسط شرکت ما ترتیب و تحویل داده میشود. برای درخواست اقامت ما برای شما فورم را خانه پری کرده و […]